Ujście Warty 05/2018 - pawelpawlak.pl

W zachodnią stronę

Lądująca rybitwa rzeczna, oświetlona ostatnimi resztkowym światłem zachodzącego słońca.
©Paweł Pawlak - Fotografia przyrodnicza

ptakinaturarybitwa rzecznaportretwieczór