Ujście Warty 05/2018 - pawelpawlak.pl

Poranna potyczka w rewirze

Rybitwa rzeczna - potyczka o rewir lęgowy
©Paweł Pawlak - fotografia przyrodnicza

rybitwa rzecznaptakinatura