Ujście Warty 05/2018 - pawelpawlak.pl

Walka o rewir lęgowy

Rybitwa białoczelna próbująca przegonić rybitwę rzeczną
©Paweł Pawlak - fotografia przyrodnicza

rybitwarybitwa rzecznarybitwa białoczelnaptakiujście wartynatura