Puszczyk 07/2015 - pawelpawlak.pl

Finalista Konkursu im. Włodzimierza Puchalskiego w 2016, zdjęcie eksponowane na wystawie pokonkursowej
©Paweł Pawlak

puszczyklipieclatoranekptakisowaosiągnięcia