Borsuki 2012 - pawelpawlak.pl

Wieczorny tropiciel

Zdjęcie wybrane do Albumu "Wizje Natury" Najlepsze zdjęcia przyrodnicze ZPFP,
Zdjęcie finałowe Konkursu Fotograficznego im. Włodzimierza Puchalskiego 2017, eksponowane na wystawie pokonkursowej

Borsuk (Meles)
Borsuk w ostatnich promieniach zachodzącego słońca.
Fotografia przyrodnicza ©Paweł Pawlak

borsuknaturassakiosiągnięcia