05/2018 - pawelpawlak.pl

Zaskoczony

Sarna
Portret zaskoczonego wieczornym spotkaniem kozła
©Paweł Pawlak - Fotografia przyrodnicza i krajobrazowa

ssakusarnakoziołwieczórlaszieleńportretpolskamajwiosnanatura