03/2018 - pawelpawlak.pl

Wieczorny przelot

Kormoran szybujący nad rozlewiskiem Warty tuż przed zachodem słońca
©Paweł Pawlak - Fotografia przyrodnicza

KormoranPolskaUjście Wartywodakontrazachód słońcalotwiosnamarzecnatura