03/2017 - pawelpawlak.pl

Lot synchroniczny

Gegawa (anser anser), Portret pary ptaków w locie
Zdjęcie wyróżnione w konkursie "Powrót do natury" Gazety Wyborczej w 2017
©Paweł Pawlak - Fotografia przyrodnicza

gęśgęgawaPolskawieczórlotptakinaturaosiągnięcia