Ptaki - Fotografia przyrodnicza - Paweł Pawlak - pawelpawlak.pl

Przed odlotem

Żuraw (Grus grus)
Grupa żurawi oświetlonych pierwszymi promieniami wrześniowego słońca, tuż przed porannym odlotem na żerowisko.
©Paweł Pawlak

ptakipolskażurawjesieńzlotowisko żurawiinoclegowisko żurawiiujście wartydolna odrynatura

From Ujście Warty 09/2016