09/07/2015 - testowanie nikona d4s - pawelpawlak.pl

Udany połów

Bączek (Ixobrychus minutus) - schowana w trzcinowisku samica z dopiero upolowaną rybą
© Paweł Pawlak - fotografia przyrodnicza

naturabączekptaki